Voorlichting

Voorlichting over natuurlijke voeding kan voor elke organisatie. De inhoud van de voorlichting wordt aangepast op de wens en op de doelgroep. Ook voor kinderen of jongeren is het mogelijk om voorlichting over lekker en gezond eten en drinken aan te vragen.

Voorbeelden van voorlichting zijn:

  • Wat is natuurvoeding?
    De basis van natuurvoeding wordt uitgelegd en hoe een volwaardig voedingspatroon eruit ziet.
  • Volwaardig plantaardig eten
    De beweegredenen van plantaardig eten worden uitgelegd en hoe een volwaardig voedingspatroon eruit ziet.
  • Kinderen voeden
    Wat voedt kinderen en hoe kun je kinderen betrekken bij het eten.
  • Thema’s die tijdens de (w)eetworkshops worden aangeboden

Heb je een andere vraag of wens die niet genoemd wordt? Ik wil graag kijken of ik voorlichting op jouw wensen kan aanpassen.

Heb je vragen, belangstelling voor voorlichting of wil je meer weten over tarieven? Dan kun je met mij contact opnemen.